BILETY

CENY BILETÓW

Bilet normalny – 40 zł / os.
Bilet ulgowy* – 35 zł/os.
Okulary 3d dla dziecka poniżej 4 lat – 5 zł

Zakup wyłącznie po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej, emeryta, rencisty

Dodatkowe informacje

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczęszczający do szkoły na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studentom do 26 r.ż. oraz emerytom, którzy posiadają ważny dokument upoważniający do korzystania z ulgi. Bilet ulgowy przysługuje również osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Opiekun osoby niepełnosprawnej jest również uprawiony do zakupu biletu w cenie takiej jaka przysługuje osobie niepełnosprawnej.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka (akt urodzenia, dowód osobisty, paszport, książeczka zdrowia).
Dzieci poniżej 4 roku życia wstęp bezpłatny. Okulary 3d dla dziecka można zakupić w kasie wystawy.

Brak zniżki na Kartę Dużej Rodziny.

Zwiedzanie wystawy zgodnie z godziną zakupionego biletu – czas nieograniczony do zamknięcia o godz.18.00

Bilety do nabycia:
ON-LINE: na naszej stronie internetowej lub stronie ebilet

25 biletów co 30 min.

STACJONARNIE: w kasach w dniu wystawy.

10 biletów co 30 min.

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC.

Serdecznie zapraszamy.